Cenník

Pre lepšiu orientáciu si dovoľujeme predložiť orientačný cenník ponúkaných prác, ako aj orientačnú kalkuláciu na zatepľovanie domu. Výsledná cena je však vždy individuálna v závislosti od konkrétnych podmienok na stavbe, je potrebná aj osobná obhliadka nehnuteľnosti a jej zameranie, ktorá je samozrejme ZADARMO.

Naša spoločnosť Vám ponúka vysoko kvalitnú prácu a na svoje dielo poskytuje záruku.  Pracujeme iba so značkovými materiálmi, ktoré máme za roky našej praxe overené, nealternujeme lacnými výrobkami, ktorých technické parametre sú značne diskutabilné.
 

Pri zatepľovaní pracujeme najčastejšie so sytémom Terranova Weber, ktorý je kvalitný a má niekoľkoročnú tradíciu na trhu, ako i veľké množstvo spokojných zákazníkov. V žiadnom prípade nepoužívame lacné poľské a iné podobné produkty, ktoré sú vysoko nekvalitné a znehodnocujú kvalitu celého diela.
Izolačné dosky lepíme po celom obvode, nie iba tzv. „na buchty“, čím sa predchádza vzniku komínového efektu pri požiari budovy a zlepšuje sa aj tepelno-izolačná vlastnosť KZS.

Vlastníme certifikáty o zaškolení na KZS od tých najväčších firiem, ako sú napríklad Terranova Weber, Baumit, JUB a pod. Naši ľudia majú dlhoročné skúsenosti v zatepľovaní a neustále sledujeme nové trendy vo vývoji, čo premietame aj do našej práce.

Výhodou oproti bežným partiám živnostníkov je, že pre vznik prípadných škôd máme uzatvorenú poistnú zmluvu na zodpovednosť voči tretím osobám.


Orientačná cenová ponuka KZS (kontaktného zatepľovacieho systému) na m2,
systém Terranova Weber, izolačné dosky z EPS hr. 100 mm

 
Zatepľovacia plocha - fasáda (steny) Cena za m2
(EPS hr. 100 mm)
KZS Terranova Weber, omietka akrylátová, 1,5 mm zrno, roztier. 31,91 €
KZS Terranova Weber, omietka silikátová 1,5 mm zrno, roztier. 32,81 €
KZS Terranova Weber, omietka silikónová 1,5 mm zrno, roztier. 33,31 €
   
Cenová ponuka obsahuje:
 
 • Fasádny EPS uvedenej hrúbky (Murexin, Austrotherm a pod.)
 • Hmoždinky/ kotvy s oceľ.tŕňom na prichytenie EPS – 6 ks/ m2
 • Tmel Terranova Weber W300 na lepenie EPS aj presieťkovanie
 • Sklotextilná mriežka Isover/ Vertex (145 g/ m2)
 • Penetračný náter Terranova Weber VG700
 • Omietka Terranova Weber uvedeného typu, hrúbky a štruktúry
 • Rohové lišty so sieťkou
 • Soklový profil zakladací
 • Spojka soklových profilov
 • Dištančné podložky
 • Práca – zatepľovanie EPS (3 vrstvy)
 • Práca - osádzanie rohových líšt
K cene bude doúčtovaná doprava materiálu, potrebné lešenie ako aj DPH podľa platnej legislatívy. V prípade záujmu vieme naceniť aj APU lišty okolo okien.
Cenová kalkulácia počíta s celou plochou zatepľovania (bez odrátania okien a dverí, neúčtujú sa však  žiadne iné poplatky, ako napr. špalety).Orientačná cenová ponuka na m2,
systém Terranova Weber, zateplenie sokla, izolačné dosky XPS (styrodur), zhotovenie (podbitie/ podhľadov OSB doskami a ich zateplenie vrátane vonkajšej omietky

 
Zatepľovacia plocha - fasáda (steny) Cena za m2
(XPS hr.20 mm)
(pri sokli hr. 50 mm)
Zateplenie sokla, XPS hr. 5 cm, povrchová úprava marmolit 37,52 €
Zhotov. a zatepl.strešných podhľadov, OSB, omietka akryl., 1,5 mm, rozt. 47,87 €
Zhotov. a zatepl.strešných podhľadov, OSB, omietka silikát., 1,5 mm, rozt. 48,77 €
Zhotov. a zatepl.strešných podhľadov, OSB, omietka silikón., 1,5 mm, rozt. 49,27 €
   
Cenová ponuka obsahuje:
 
 • Zateplenie sokla
 • Extrudovaný XPS (styrodur) uvedenej hrúbky (Murexin, Austrotherm, ...)
 • Hmoždinky/ kotvy na prichytenie XPS – 6 ks/m2
 • Tmel Terranova Weber W300 na lepenie EPS aj presieťkovanie
 • Sklotextilná mriežka Isover
 • Penetračný náter Terranova Weber VG700
 • Marmolit weber
 • Rohové lišty so sieťkou
 • Práca – zatepľovanie XPS (3 vrstvy)
 • Práca - osádzanie rohových líšt

Zhotovenie/ podbitie/ podhľadov a ich zateplenie vrátane nanesenia omietky
 
 • OSB dosky na podbitie – hr.1,5 cm
 • Spojovací materiál na OSB dosky a na prichytenie dosiek
 • Extrudovaný XPS (styrodur) uvedenej hrúbky (Murexin, Austrotherm, ...)
 • Hmoždinky/ kotvy na prichytenie XPS – 6 ks/m2
 • Tmel Terranova Weber W300 na lepenie EPS aj presieťkovanie
 • Sklotextilná mriežka Isover
 • Penetračný náter Terranova Weber VG700
 • Omietka Terranova Weber uvedeného typu, hrúbky a štruktúry
 • Rohové lišty so sieťkou
 • Práca – zatepľovanie XPS (3 vrstvy)
 • Práca - osádzanie rohových líšt
 • Práca – montáž OSB dosiek
K cene bude doúčtovaná doprava materiálu, potrebné lešenie, ako aj DPH podľa platnej legislatívy.